Ana Sayfa İcra-İflas-Takip İcra Borcundan Kurtulmak Kaçmak Mümkün Mü?

İcra Borcundan Kurtulmak Kaçmak Mümkün Mü?

 

İcra takibi, alacaklının alacağını devlet gücünü arkasına alarak tahsil edebilmek amacıyla başvurmuş olduğu bir yasal bir süreçtir. Alacaklı, icra müdürlüğü eliyle başlatmış olduğu icra takibinden borçluya ödeme emri göndererek icra takibini kesinleştirir ve ardından borçluya ait menkul, gayrimenkul malları haczedebilir hatta satışını dahi talep edebilir. Kanun koyucu alacaklıya bu denli güçlü haklar tanımasına karşı borçluların da haklarını savunabilmesi amacıyla borçluya da bazı haklar vermiştir.

Bu kapsamda kredi borcu, elektrik, su, doğalgaz faturası gibi borçların ödenmemesi nedeniyle alacaklı kurumlar tarafından başlatılan icra takiplerinden kurtulmanın birkaç tane yolu bulunmaktadır. Ancak icra takibi sürecinin borçlu açısından zorlu bir süreç olması ve hakkını savunmasının nispeten daha zor olmasından dolayı, borcunuz için icra takibi başlatılmadan evvel alacaklı ile anlaşma yoluna gitmenizi tavsiye ederiz. Nitekim aşağıda bahsedeceğimiz yöntemler ile icra borcundan kurtulmanız mümkün olsa da bu yöntemlerin her zaman sizi başarıya ulaştırabileceğini kimse garanti edemez. Bilhassa gerçekten borcunuzun olmadığı haller dışında alacaklı vekiliyle anlaşarak icra takibinden kurtulabilirsiniz.

Alacaklı veya alacaklı vekili ile anlaşamadığınız için yahut gerçekten borcunuzun olmadığını düşündüğünüz zamanlarda icra borcundan kurtulmak kaçmak için aşağıdaki yollara başvurabilirsiniz.

  • İcra Takibine İtiraz

Alacaklının başlattığı icra takiplerine karşı, borçlunun elindeki en büyük silah icra takibine itiraz etmektir. Nitekim ilamsız icra takiplerinde itiraz icra takibini durdururken kambiyo takiplerinde durdurmaz ancak satışı engeller. Bu kapsamda borçlu aleyhine başlatılan icra takiplerine 7 gün içerisinde borca 5 gün içerisinde imzaya olmak üzere itiraz edilebilir. İcra takibine itiraz edilmesiyle beraber ilamsız takipler duracağı için alacaklının itirazın kaldırılması yahut iptali davası açması gerekecektir. Açılacak olan bu davalarda alacağını ispatlama yükü alacaklı tarafından ispatlanması lazım olur. Alacaklı, alacağını ispatlayamaması halinde borçlunun icra borcundan kurtulması söz konusu olur.

  • Menfi Tespit Davası

Borçlu, kendisine karşı başlatılan icra takibine itiraz süresini kaçırdığı yahut itiraz etmesine rağmen itirazının kaldırıldığı durumlarda menfi tespit davası açmak suretiyle icra borcundan kurtulabilir. Menfi tespit davası, gerçekten borcu olmayan kişiler için önemli bir davadır. Nitekim icra takibi borçluları, borcun %115’ini teminat olarak göstermek suretiyle, dava sonuçlanıncaya kadar mallarının haczedilmesini ve satılmasını engelleyebilir. Bu davada da ispat yükü alacaklıda olacağı için borçlunun sadece davayı açması yeterlidir. Eğer alacaklı, alacağını ortaya koymayı başarabilirse o halde icra takibine kaldığı yerden devam edilebilir.

  • İcra Takibinin Zamanaşımı

İcra borcundan kurtulmanın bir diğer yöntemi de; icra borcunun zamanaşımına uğramasıdır. İcra ve İflas Kanunu, genel alacaklara ilişkin olarak başlatılan icra takibinde yapılan en son işlem tarihinden itibaren 10 sene içerisinde alacaklı tarafından herhangi bir işlem yapılmaması halinde icra borcunun zamanaşımına uğrayacağını kabul etmiştir. Bu anlamda bir icra takibinde borçlu durumda olsanız dahi; icra takibinde son 10 sene içerisinde herhangi bir işlem yapılmamış olması kaydıyla icra borcunuzdan kurtulabilirsiniz.

  • İcra Takibinden Feragat

Alacaklı, borçlu ile anlaşmak suretiyle yahut re sen icra takibinden feragat edebilir. Alacaklının icra takibinden feragat etmesi ile beraber borçlunun icra borcu da sona erer. Uygulamada alacağından feragat eden birini bulmak oldukça zordur. Ancak borçlu alacaklıyla borcun belirli miktarını ödemek konusunda anlaşarak icra takibinden feragat ettirebilir.

İcra takibi, İcra ve İflas Kanunu kapsamında şekli kurallar çerçevesinde düzenlenmiş olması nedeniyle uzmanlık isteyen bir alandır. Bu nedenle aleyhinize başlatılan icra takiplerinde uzman bir avukattan destek almanızı tavsiye ederiz.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz