Ana Sayfa İcra-İflas-Takip Banka Borçlarından Kurtulmak Mümkün Mü?

Banka Borçlarından Kurtulmak Mümkün Mü?

 

Banka borçları; bankaların müşterilerine verdiği kredi ve kredi kartlarının zamanında ödenmeyen taksitlerini ifade etmektedir. Nitekim bankalar, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek adına müşterilerine kredi kartı veya kredi hizmeti vermektedir. Bu kapsamda araba, gayrimenkul almak yahut acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bankaların verdiği bu hizmetlere başvurarak kredi veya kredi kartı hizmeti alabilirler.

Ancak bankalardan alınan kredi veya kredi kart borçlarının zamanında ödenmemesi halinde borçlunun temerrüde düşmesi söz konusu olur. Bankalar, borçlarını icra takibi de dahil olmak üzere birçok yöntem ile tahsil etmeye çalışır. İcra takibi ile karşı karşıya kalmak istemeyen banka müşterilerinin borçlarını zamanında ödemesi gereklidir. Nitekim icraya düşen kredi ve kredi kartı borçlarının üzerine, icra takibi masrafları, avukat ücreti, harçlar gibi birçok kalem de eklenecektir. Bu anlamda borçluların icra takibine düşmeden evvel borçlarını ödemeleri önemlidir.

Kredi almak yahut kredi kartı kullanmak suretiyle bankaya oluşan borçlardan kurtulmayı; icra takibinden önce ve icra takibinden sonra olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

İcra Takibinden Önce Banka Borcundan Kurtulmak

Bankalar, kredi veya kredi kartı alacaklarını zamanında tahsil edememesi halinde borçlular hakkında icra takibi başlatma yoluna giderler. Ancak banka tarafından icra takibi başlatılmadan evvel borçlunun borçtan kurtulmak için birkaç şansı vardır.

  • Banka Borcunu Vadelendirme

Bankalar, müşterilerini kaybetmemek adına bazı dönemler kredi borcunu kapatabilmeleri için kredi kampanyaları düzenlerler. Bu kredi kampanyalarına başvurarak çeşitli bankalarda bulunan kredi borçlarınızı, tek banka altında toplayabilir ve vadesi geçmiş icraya düşmek üzere olan banka borçlarınızdan kurtulabilirsiniz.

  • Banka Avukat İle Pazarlık

Kredi veya kredi kartı borçlarının ödenmemesi halinde banka 90 günün sonunda icra takibi başlatılması için ilgili borcu avukatlarına devreder. Banka avukatları, borçlu hakkında yaptıkları araştırma gereğince borçludan alacaklarını tahsil edip edemeyeceklerini değerlendirirler. Eğer borçlunun adına menkul ve gayrimenkul mal olmadığı tespit edilmesi halinde en azından banka borcunun belli kısmının kurtarılabilmesi için borçlu ile pazarlık yaparlar. Bu anlamda icra takibi sonucunda haczedilemeyecek malı olmayan borçlular, avukatlara banka borcunu ödemiyorum diye rest çekebilirler. Bu tür durumlarda banka avukatları, banka borcunun yarısına kadar indirim yapabilirler.

  • Zamanaşımı

İcra takibi başlatılmayan banka borçları, muaccel olduğu tarihten itibaren 10 sene içerisinde zamanaşımına uğrar. Ancak bankanın bu 10 sene içerisinde alacağını tahsil edebilmek adına hiçbir işlem ve eylem yapmaması gereklidir.

İcra Takibinden Sonra Banka Borcundan Kurtulmak

Kredi veya kredi kartı borçlarının tahsil edilmesi amacıyla icra takibi başlatılmasından sonra banka borcundan kurtulmak şu şekilde olabilir;

  • İcra Takibine İtiraz

Bankaların kredi veya kredi kartından doğan alacağı için başlattığı icra takibine, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz. Bankaya gerçekten bu miktarda borcunuzun olmadığını düşünüyorsanız, borcunuzdan kurtulmak için itiraz süresini kaçırmamanız gereklidir.

  • Menfi Tespit Davası

Bankaya gerçek anlamda borcunuzun olmadığı durumlarda, icra takibi başlatıldıktan evvel yahut sonra menfi tespit davası açabilirsiniz. Menfi tespit davası sonucunda mahkeme tarafından borcunuzun olmadığına karar verilmesiyle beraber banka borcundan kurtulabilirsiniz

  • İcra Takibinde Zamanaşımı

Bankanın tahsil etmek amacıyla icra takibi başlattığı banka borçları, icra dosyasında en son yapılan işlemden itibaren 10 sene geçmesiyle birlikte zamanaşımına uğrayacaktır. Bu anlamda banka borcunu ödeyecek gücü olmayan kimseler, aleyhlerine başlatılan icra takibinin zamanaşımına uğramasını bekleyerek banka borçlarından kurtulabilirler.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz